GRUP
ŞİRKETLERİMİZ
SPK Temel Düzey 1

SPK Temel Düzey 1

Eğitim Veren
Eğitim Tarihi
09.09.2018
Eğitim Süresi
5 Hafta (Her Hafta Cumartesi)
Lokasyon
-
Min / Maks Katılımcı
25 / 40
Eğitmenler
  • -
Amaç

Sermaye Piyasası Kurulunun (Kurul), Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği çerçevesinde, sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalışanların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla yılın belli dönemlerinde sınavlar düzenlediği sınavlara, kurs katılımcılarının aktif bir şekilde hazırlanmalarını sağlamak, programın ana hedefidir.

Hedef Kitle

Sermaye piyasalarında çalışanlar, üniversite mezunları ve üniversite öğrencileri.

Kazanımlar

Eğitime katılanlara iş ortağımız üniversite tarafından Başarı / Katılım Belgesi verilecek olup mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini aktif bir şekilde artırma imkanı sunularak SPK lisanslama sınavlarına yüksek başarı elde edecek şekilde hazırlanacaklardır.

Eğitimin İçeriği

Ders 1 (1/5 Hafta)

• SPK Kanunu 
• Sermaye Piyasası İle İlgili Düzenlemeler 
• Özel Durumlar Tebliği 
• Kurumsal Yönetim Tebliği 
• Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Teblii 
• Soru Çözümler 
 

Ders 2 (2/5 Hafta)

• Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Üyelerinin Meslek Kuralları ve Sermaye Piyasası Çalışanlarının Etik İlkeleri 
• TSPB Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları 
• Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları 
• Paylar ve Pay Benzeri Menkul Kıymetler 
• Soru Çözümleri 
 

Ders 3 (3/5 Hafta)

• Borçlanma Araçları 
• Yatırım Fonu Katılma Payları 
• Türev Araçlar 
• Kamu Borçlanma Araçları 
• Soru Çözümleri 
 

Ders 4 (4/5 Hafta)

•• Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetler ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ 
• Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ 
• Belge ve Kayıt Düzeni 
• Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alımı, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İlişkileri Hakkında Tebliği 
• Soru Çözümleri 
 

Ders 5 (5/5 Hafta)

• Takas, Saklama ve Operasyon İşlemlerine İlişkin Temel Kavramlar 
• Takas, Saklama ve Kaydileştirme Düzenlemeleri 
• Merkezi Kayıt Kuruluşunun Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik 
• İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Takas Yönetmeliğ 
• İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliği 
• Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği 
• Borsa İstanbul A.Ş. Pay Transfer, Takas ve Teminat İşlemleri 
• Borsa İstanbul A.Ş.’de Borçlanma Araçlarının Transfer, Takas ve Temerrüt İşlemleri 
• Türev Araçlarda Takas, Uzlaşma ve Fiziki Teslim 
• Takasbank Teminat Yönetimi 
• Soru Çözümleri