GRUP
ŞİRKETLERİMİZ
 UFRS Eğitimi

UFRS Eğitimi

Eğitim Veren
Eğitim Tarihi
01.10.2018
Eğitim Süresi
4 Hafta
Lokasyon
-
Min / Maks Katılımcı
25 / 40
Eğitmenler
  • Dr. Cengiz Doğru (EMBA-Yeminli Mali Müşavir-KGK Bağımsız Denetçisi)
Amaç

Uluslararası ve ulusal düzeydeki binlerce şirket finansal raporlamalarını UFRS’ye göre yapmaktalar. Türkçe versiyonları TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartları) ve TMS (Türkiye Muhasebe Standartları) olarak KGk tarafından yayımlanan bu standartlar BDDK ve SPK denetimine tabi şirketlerle tüm önemli kurumsal firmalarda tam anlamıyla uygulanmaktadır. UFRS kapsamında raporlama yapan firma mali tablolarının hazırlanabilmesi ve hazırlanan bu tabloları yorumlama yeteneğinin kazandırılması programın amacını oluşturmaktadır.

Hedef Kitle

Finans, finansal raporlama, bütçeleme, stratejik planlama ve yönetim, muhasebe, iç denetim, iç kontrol, risk yönetimi çalışanları ile bağımsız denetçiler, serbest muhasebeci ve mali müşavirler ile yeminli mali müşavirler programın hedef kitlesini oluşturmaktadır.

Kazanımlar

Bu eğitim sonucunda katılımcılar, UFRS ve UMS’nin kavramsal çerçevesini özümseyecekler, tüm UFRS ve UMS’ler hakkında bilgiye sahip olacaklar ve eğitim sürecinde hazırlanan örneklerle yorum yeteneği kazanacaklar ve tereddüt edilen konularda fikir yürütme konusunda alışkanlık kazanacaklardır. 

Katılımcılara iş ortağmız üniversite tarafından Başarı / Katılım Sertifikası verilecektir.

Eğitimin İçeriği

Ders 1 (1/4 Hafta)

• Giriş 

  • UFRS, Amaçları ve Türkiye Uygulaması. 
  • Vergi Yasaları ve UFRS, UMS İlişkisi

• Kavramsal Genel Çerçeve 
• UMS1: Finansal Tabloların Sunuluşu 
• UMS 7: Nakit Akış Tabloları 
• UMS 2: Stoklar 
• UMS 18: Hasılat 
 

Ders 2 (2/4 Hafta)

• UMS 11: İnşaat Sözleşmeleri 
• UMS 16: Maddi Duran Varlıklar 
• UMS 38: Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
• UMS 20: Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması 
• UMS 23: Borçlanma Maliyetleri 
• UMS 40: Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 
• UMS 41: Tarımsal Faaliyetler 
• UMS 17: Kiralama İşlemleri 
 

Ders 3 (3/4 Hafta)

• UFRS 5: Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Sona Eren Faaliyetler 
• UMS 36: Varlıklarda Değer Düşüklüğü 
• UMS 37: Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar 
• UFRS 8: Faaliyet Bölümleri 
• UMS 8: Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar 
• UMS 10: Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar 
• UMS 19: Çalışanlara Sağlanan Faydalar 
• UMS 28: İştiraklerdeki Yatırımlar 
• UMS 21: Kur Değişiminin Etkileri 
 

Ders 4 (4/4 Hafta)

• UMS 32: Finansal Araçlar – Sunum 
• UMS 39: Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme 
• UFRS 3: İşletme Birleşmeleri 
• UFRS 7: Finansal Araçlar: Açıklamalar 
• UFRS 9: Finansal Araçlar ( UFRS 7 ile Karşılaştırmalı) 
• UMS 27: Konsolide ve Bireysel Tablolar 
• UFRS 10: Konsolide Finansal Tablolar 
• UFRS 11: Müşterek Anlaşmalar 
• UMS 12: Gelir Vergileri