GRUP
ŞİRKETLERİMİZ
Demo

FT Institute; alanında yetkin ve uzman profesyonel ve akademisyenler ile sürekli öğrenim ve gelişim perspektifi doğrultusunda katma değer yaratıcı, etkin, verimli ve sonuca yönelik fayda sağlayıcı yaklaşımı ile kurumların ihtiyaçlarına göre planlanan kuruma özel eğitimler ve genel katılama açık sınıf içi eğtim seminerlerinin yanısıra seçkin üniversiteler ile gerçekleştirmiş olduğu iş ortaklıkları dahilinde özel sertifika programları düzenlemektedir.

FT Institute; finans ve reel sektör paydaşlarının tüm ihtiyaçlarını yakından takip ederek teknoloji destekli çözümler sunarak yürütmüş oldukları faaliyetleri en çoklaştırılmış performansa ulaşmalarında katkı sağlamayı ilke edinmiştir. Konu, kapsam ve içeriklerimiz müşterilerimizin ihtiyaçlarının tespitine yönelik gerçekleştirilen görüşmeler ve yapılan analizler doğrultusunda belirlenmekte ve hazırlanmaktadır. Bilgi değişim hızına paralel nitelikte cevap verecek şekilde güncel bilgilerin sunulmasına özen göstermektedir.

Kurumlar, zaman zaman danışmanlık hizmetlerine başvurarak sorunlarını çözmeye çalışmaktadır. Fakat küreselleşen ticaret ve ekonomilerdeki süregelen gelişim ve değişimler, artan rekabet ve çoklu aynı zamanda da farklı regülasyonlara tabii faaliyet gösteren kurumlar için gelişmeleri takip edebilecek ve yenilikleri başarıyla uygulayabilecek alanında uzman ve yetkin personelin mevcudiyetine ilişkin gereksinimi kaçınılmaz hale getirmiştir.

Ayrıca eğitim & danışmanlık sonrasında belirli sürelerle eğitimi & danışmanlığın sağladığı faydanın sürekliliğini ve edinilen bilgilerin kullanımını teminen tarafımızca ilerleme sürecinin izlenmeye ve uzaktan geri bildirimlerle yönlendirmeye devam edilmesi etkinlik artırıcı olacaktır.

Profesyonel yetkinliklerin gelişimi, akademisyen ve profesyonellerin katkısıyla içeriği ihtiyaca yönelik hazırlanmış bir eğitim programı ve değişimin doğru zamanda yönetilmesi en etkin sonucu vermektedir. Bu noktadan hareketle uzmanlarımızı pek çok alanda son gelişmeleri ve uygulamaları size aktarmak üzere Cogito Park & Co FT Institute bünyesinde bir araya getirdik.

Eğitim Ajandası
Yaklaşan ve devam etmekte olan eğitimlerimiz
01.10.2018
UFRS Eğitimi
09.09.2018
Spor Spikerliği, Sunuculuğu ve Spor Gazeteciliği
09.09.2018
SPK Temel Düzey 1
14.09.2018
Sami Altınkaya ile Televizyon Programcılığı