GRUP
ŞİRKETLERİMİZ
Hizmetlerimiz

FT Institute; alanında yetkin ve uzman profesyonel ve akademisyenler ile sürekli öğrenim ve gelişim perspektifi doğrultusunda katma değer yaratıcı, etkin, verimli ve sonuca yönelik fayda sağlayıcı yaklaşımı ile kurumların ihtiyaçlarına göre planlanan kuruma özel eğitimler ve genel katılama açık sınıf içi eğtim seminerlerinin yanısıra seçkin üniversiteler ile gerçekleştirmiş olduğu iş ortaklıkları dahilinde özel sertifika programları düzenlemektedir.

FT Institute; finans ve reel sektör paydaşlarının tüm ihtiyaçlarını yakından takip ederek teknoloji destekli çözümler sunarak yürütmüş oldukları faaliyetleri en çoklaştırılmış performansa ulaşmalarında katkı sağlamayı ilke edinmiştir. Konu, kapsam ve içeriklerimiz müşterilerimizin ihtiyaçlarının tespitine yönelik gerçekleştirilen görüşmeler ve yapıan analizler doğrultusunda belirlenmekte ve hazırlıanmaktadır. Bilgi değişim hızına paralel nitelikte cevap verecek şekilde güncel bilgilerin sunulmasına özen göstermektedir.

Ayrıca eğitim & danışmanlık sonrasında belirli sürelerle eğitimi & danışmanlığın sağladığı faydanın sürekliliğini ve edinilen bilgilerin kullanımını teminen tarafımızca ilerleme sürecinin izlenmeye ve uzaktan geri bildirimlerle yönlendirmeye devam edilmesi etkinlik artırıcı olacaktır.

Kurumlar, zaman zaman danışmanlık hizmetlerine başvurarak sorunlarını çözmeye çalışmaktadır. Fakat küreselleşen ticaret ve ekonomilerdeki süregelen gelişim ve değişimler, artan rekabet ve çoklu aynı zamanda da farklı regülasyonlara tabii faaliyet gösteren kurumlar için gelişmeleri takip edebilecek ve yenilikleri başarıyla uygulayabilecek alanında uzman ve yetkin personelin mevcudiyetine ilişkin gereksinimi kaçınılmaz hale getirmiştir.

Ayrıca eğitim & danışmanlık sonrasında belirli sürelerle eğitimi & danışmanlığın sağladığı faydanın sürekliliğini ve edinilen bilgilerin kullanımını teminen tarafımızca ilerleme sürecinin izlenmeye ve uzaktan geri bildirimlerle yönlendirmeye devam edilmesi etkinlik artırıcı olacaktır.

Yüksek maliyetlere katlanılarak satın alınan proje danışmanlıkları ise kurumların kendi bünyesinde eğitilmiş insan kaynağı eksikliğinden ötürü sıklıkla başarısızlığa uğramaktadır. Bu sebepten ötürü kurumların en önemli varlığı olan insan kaynağına ilişkin yatırımların sürdürülebilir kılınması ve gelişiminin sağlanması tartışmasız bir şekilde önem arz etmektedir. 

Profesyonel yetkinliklerin gelişimi, akademisyen ve profesyonellerin katkısıyla içeriği ihtiyaca yönelik hazırlanmış bir eğitim programı ve değişimin doğru zamanda yönetilmesi en etkin sonucu vermektedir. Bu noktadan hareketle uzmanlarımızı pek çok alanda son gelişmeleri ve uygulamaları size aktarmak üzere Cogito Park & Co FT Institute bünyesinde bir araya getirdik.

Cogito Park & Co FT Institute sayfamıza gitmek için lütfen tıklayın.

İstanbul Gedik Üniversitesi ile gerçekleştirilmiş olan işbirliği kapsamında yerli ve yabancı girişimcilerin Türkiye’nin teknoloji geliştirme kapasitesine katkıda bulunabilmesi amacı ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve İstanbul Ticaret Odası ana ortaklığında kurulmuş bir teknoloji geliştirme bölgesi olan Teknopark İstanbul’da faaliyet göstermektedir.

Cogito Park & Co Techonology Development bahse konu üniversite ve teknopark yönetimi ile belirlenen ortak strateji ve öncelikler doğrultusunda başta finans sektörü olmak üzere farklı alanlarda katma değeri yüksek teknoloji ve ürünler geliştirmektedir.

Kurumların teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, teknoloji geliştime ve iyileştirme projelerinde teknopark teşvik ve avantajlarını kullanmak suretiyle kesintisiz ve her an ulaşılabilir hizmet anlayışıyla çözüm üretmek Cogito Park & Co Technology Development'ın öncelikli amacıdır.

Cogito Park & Co Technology Development olarak sunduğumuz hizmetleri detaylı görmek için lütfen tıklayın.